Regelementen en Licenties

Licenties

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden, heb je een licentie nodig. Belangrijk onderdeel van de racelicentie is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.  
Heb je geen OW-Cup jaarlicentie, dan moet je een daglicentie aanschaffen. Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Hieronder is uitgelegd welke dat zijn.  
Je komt in aanmerking voor een daglicentie als:

  • je in de afgelopen drie jaar hebt deelgenomen aan de Ducati Club Race en/of;
  • je in de afgelopen drie jaar (of dit jaar) een erkende racelicentie hebt gehad en/of;
  • je in de afgelopen drie jaar (of dit jaar) een erkende licentiecursus hebt afgerond.

Een daglicentie wordt automatisch toegevoegd aan je inschrijving als je de licentiegegevens juist invult.

Uitzondering: NK Classics IHRO
De NK Classics IHRO en de zijspnnen rijden onder KNMV licentiestructuur. Voor deze klassen geldt dat een KNMV-licentie of een buitenlandse (erkende) licentie verplicht is. De OW-cup licentie en de daglicentie gelden voor deze wedstrijden niet.

70 jaar en ouder
Aanvragers van een daglicentie van 70 jaar en ouder dienen een medische keuring bij een arts te ondergaan. Om in aanmerking te komen voor een daglicentie gelden dezelfde criteria die behoren voor het verkrijgen van een motorrijbewijs. Het keuringsrapport dient gelijktijdig met de aanvraag van de daglicentie te worden ingediend op het circuit. Neem bij twijfel contact met ons op.
Naast de medische keuring dient de aanvrager de CRT-licentiecursus moet goed gevolg te hebben afgelegd om de licentie te kunnen aanvragen.

Demo
Om de demo te rijden, heb je géén licentie nodig.

Vragen?
Heb je vragen, stuur ze naar wedstrijdsecretariaat@ducaticlub.nl

Tutorials
Voor degene die wil zien hoe de technische reglementen uitwerken, hebben we een aantal korte filmpjes (tutorials) gemaakt over belangrijke aspecten uit de technische reglementen: borgen algemeen, borgen van de remklauwem borgen van de oliepluggen van het blok en de kleding eisen.

Borgen algemeen klik hier

Borgen van de remklauwen klik hier

Borgen van de olie aftappluggen e.d. klik hier

Kleding eisen klik hier

Reglementen

Aanvullend reglement DCR

Het aanvullend reglement DCR en het technisch reglement DCRT zijn leidend voor de Ducati Clubrace. Indien deze twee reglementen geen uitspraak doen, wordt tertuggevallen op het OW-cup algemeen- en technisch reglement.  

Technisch reglement DCR

Het aanvullend reglement DCR en het technisch reglement DCRT zijn leidend voor de Ducati Clubrace. Indien deze twee reglementen geen uitspraak doen, wordt tertuggevallen op het OW-cup algemeen- en technisch reglement.  

Formulier daglicentie

Indien je een daglicentie nodig hebt, kan je bijgaand formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij aanmelding op het circuit.

Vlaggencodes

Het kennen van de betekenis van de vlaggencodes en het daadwerkelijk kunnen toepassen is een essentieel onderdeel tijdens het rijden op een circuit. De baancommissarissen (de baco’s) informeren de rijders door middel van vlaggen over actuele situaties op het circuit. De rijders dienen naar aanleiding van de getoonde vlaggen hun rijgedrag op het circuit blindelings aan deze vlaggencodes aan te passen. In bijgaand document zijn de belangrijkste vlaggen en hun betekenissen benoemd.

Huishoudelijke regels TT-Circuit

Dit zijn de regels die het circuit stelt aan een verblijf op de paddock en (indien je een pitbox huurt) aan de huur van een pitbox.

Pitboxreglement

Het tt-circuit stelt de volgende eisen aan het huren van een pitbox

 

Algemeen reglement OW-cup

Klik hier voor de laatste versie van de OW-cup reglementen

KNMV Reglementen

Klik hier voor het KNMV reglement