Reglementen en Licenties

Licenties

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden, heb je een licentie nodig. Belangrijk onderdeel van de racelicentie is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.  
De Ducati Club Race wordt georganiseerd onder auspicien van de IDC-racing organisatie (voormalig OW-cup). Heb je geen IDC-racing jaarlicentie, dan moet je een daglicentie aanschaffen. Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Hieronder is uitgelegd welke dat zijn.  
Je komt in aanmerking voor een daglicentie als:

  • je in de afgelopen drie jaar minimaal één keer hebt deelgenomen aan de Ducati Club Race en/of;
  • je in de afgelopen drie jaar (of dit jaar) minimaal één keer een erkende racelicentie hebt gehad en/of;
  • je in de afgelopen drie jaar (of dit jaar) een erkende licentiecursus hebt afgerond.

Een daglicentie wordt automatisch toegevoegd aan je inschrijving als je de licentiegegevens juist invult.

Uitzondering: NK Classics IHRO
De NK Classics IHRO en de zijspnnen rijden onder KNMV licentiestructuur. Voor deze klassen geldt dat een KNMV-licentie of een buitenlandse (erkende) licentie verplicht is. De IDC-racing licentie en de daglicentie gelden voor deze wedstrijden niet.

70 jaar en ouder
Aanvragers van een IDC jaar- of IDC daglicentie 2021 van 70 jaar en ouder dienen een medische keuring bij een arts te ondergaan. Om in aanmerking te komen voor een IDC jaar- of IDC daglicentie 2021 gelden dezelfde criteria welke behoren voor het verkrijgen van een motorrijbewijs. Het keuringsrapport dient gelijktijdig met de aanvraag van de IDC licentie te worden meegestuurd. Naast het keuringsrapport dient de medische verklaring, behorende bij de aanvraag van een IDC jaar- of daglicentie 2021, ingevuld te worden. Aanvragers welke over een geldig motorrijbewijs beschikken zijn vrijgesteld van de medische keuring  bij een arts (let op: een autorijbewijs voldoet niet, dit moet een motorrijbewijs zijn!).
Aanvragers van een IDC jaar- of daglicentie 2021 dienen te beschikken over aantoonbare motorrace ervaring niet ouder dan 3 jaar of dienen de CRT motorrace licentiecursus met goed gevolg afgelegd te hebben.

Demo
Om de demo te rijden, heb je géén licentie nodig.

Vragen?
Heb je vragen, stuur ze naar wedstrijdsecretariaat@ducaticlub.nl

Tutorials
Voor degene die wil zien hoe de technische reglementen uitwerken, hebben we een aantal korte filmpjes (tutorials) gemaakt over belangrijke aspecten uit de technische reglementen: borgen algemeen, borgen van de remklauwem borgen van de oliepluggen van het blok en de kleding eisen.

Borgen algemeen klik hier

Borgen van de remklauwen klik hier

Borgen van de olie aftappluggen e.d. klik hier

Kleding eisen klik hier

Reglementen

Corona Protocol TT-circuit

Op het TT-circuit geldt het bijgaande corona protocol. 

Aanvullend reglement DCR

Het aanvullend reglement DCR en het technisch reglement DCR zijn leidend voor de Ducati Clubrace. Indien deze twee reglementen geen uitspraak doen, wordt teruggevallen op het IDC-racing algemeen- en technisch reglement.  

Het aanvullend reglement 2021 is te downloaden via het pdf-logo links

Technisch reglement DCR

Het aanvullend reglement DCR en het technisch reglement DCR zijn leidend voor de Ducati Clubrace. Indien deze twee reglementen geen uitspraak doen, wordt teruggevallen op het IDC-racing algemeen- en technisch reglement.  

Het technisch reglement is te downloaden via het df-logo links.

Formulier daglicentie

Indien je een daglicentie nodig hebt, kan je bijgaand formulier printen invullen, ondertekenen en fysiek inleveren bij aanmelding op het circuit. 

Het formulier voor de daglicentie is hier ook te downloaden.

Vlaggencodes

Het kennen van de betekenis van de vlaggencodes en het daadwerkelijk kunnen toepassen is een essentieel onderdeel tijdens het rijden op een circuit. Het TT Circuit Assen gebruikt digitale vlagpanelen genaamd "digiflags". De digiflags kunnen op 18 posities langs het circuit getoond worden. Primair zullen alleen de digiflags getoond worden. Digiflags kunnen ter aanvulling of ter ondersteuning begeleid worden door vlagsignalen van de baancommissarissen. Het signaal dat als eerste getoond wordt gaat voor.

De belangrijkste vlaggen en hun betekenissen zijn te downloaden via het pdf-logo links.

Huishoudelijke regels TT-Circuit

Dit zijn de regels die het circuit stelt aan een verblijf op de paddock en (indien je een pitbox huurt) aan de huur van een pitbox.

Pitboxreglement

Het tt-circuit stelt de volgende eisen aan het huren van een pitbox

 

Algemeen reglement IDC-racing

Klik hier voor de laatste versie van de IDC-racing reglementen

KNMV Reglementen

Zodra de actuele reglementen beschikbaar zijn, plaatsen we deze hier.